LIÊN HỆ, HƯỚNG DẪ SỬ DỤNG
1.HỖ TRỢ
Trung tâm TTTV là đầu mối sẽ hỗ trợ Thầy/ Cô, người học trong quá trình ứng dụng, khai thác website tài liệu số của Nhà trường, cụ thể:
- Về tra cứu, tìm kiếm, cập nhật tài liệu,…, vui lòng liên hệ Cô Hiền Thư viện: email lehien@tnut.edu.vn, điện thoại 0987.216.206; cô Huyền Thư viện: email lngthuhuyen@tnut.edu.vn, điện thoại 0979.162.700;
- Về tài khoản người dùng, vui lòng liên hệ Cô Thùy CNTT: email support@tnut.edu.vn, điện thoại: 0982.157.347.
2.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tải hướng dẫn